En el equipo profesional de Property, S.A. participa Alex Casas (ETSAB), discípulo de renombrado arquitecto Oriol Bohigas, atendiendo el segmento de proyectos y dirección de obras en:

· Rehabilitación · Obra nueva · Urbanismo

Proyectos Arquitectonicos:

AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO COMERCIAL DE "EL CORTE INGLES" DE FRANCESC MAÇIÀ. BARCELONA

Ampliació de 17.732 m2 de l’edifici comercial de El Corte Inglés a la illa de Diagonal, Villarroel, Buenos Aires i Urgell. La nova composició de l’edifici es basa en la solució del conflicte entre la trama Cerdà i la Diagonal.
La façana contínua de vidre que substitueix les antigues façanes de formigó sense finestres de Diagonal i Villarroel, l’ampliació de totes les plantes per arribar a una mateixa forma i el manteniment de l’alçada inicial sense sobrepassar-la, són les principals característiques d’aquest nou establiment. L’ús de nous materials per la imatge de El Corte Inglés, ha permès una millor integració amb l’entorn i una presència amable pels veïns.

Una escultura d’Antoni Llena, mostra la voluntat de la integració de l’art en l’arquitectura i la ciutat. 

MUSEU DE LES ARTS, DOHA, QATAR 

La construcció d’aquest nou museu ha de ser la ocasió per reestructurar urbanísticament tot un sector de la ciutat i convertir-lo en una àrea de centralitat urbana. Això s’aconsegueix amb la creació i l’ordenació dels següents elements: 
 

  • L’edifici crea una gran plaça central que constitueix l’entrada pública del nou museu i és el nucli urbanitzador de tot el barri  

  • La perllongació del carrer lateral del vell museu i obertura d’un de nou entre Sheraouh St i Al Corniche per delimitar clarament el sector destinat a museu, 

  • El parc públic a l’Est junt a Al Corniche St, format per una banda verda i un gran llac que té les funcions de produir a l’aigua uns reflexos paisatgístics de l’edifici, ser una barrera de seguretat per evitar l’entrada indiscriminada, permetre en el futur una possible ampliació del sector marítim del museu i crear un jardí públic com ampliació de Al Corniche St. 

  • El parc públic al Sud, dividit en dues parts: una àrea verda envoltant el nou carrer i una àrea seca, pavimentada i centrada per un gran palmerà geomètric. 

  • Un grup de cases baixes al límit Oest del parc del Sud per acabar de configurar geomètricament l’espai públic.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN A CORNELLÀ. BARCELONA.

Situat en un parc prop de la nova línia del tramvia que connecta amb el centre de Barcelona, l’edifici està projectat per crear un jardí assolellat davant el carrer principal. Aquest jardí està connectat a un ampli “carrer” interior, a la planta baixa, on vàries activitats ofereixen un espai de relació social entre els residents i visitants del centre de dia.

EDIFICI D’OFICINES AL PASSATGE DE LA CONCEPCIÓ

Projecte de reforma d’un edifici d’oficines, sense canviar-ne el volum, que pretén adaptar el seu interior a unes noves necessitats i de distribució de superfícies. L’estructuració de les façanes, tant la interior com a la principal del passatge, es fa amb uns criteris arquitectònics que es corresponen al programa d’ús d’oficines i comercial. La imatge externa acusa amb intenció expressiva i alhora representativa l’estructura metàl·lica exterior de suport del vidre, les dues fileres de finestres inserides al mateix pla del mur cortina i una franja de vidre opac, d’acord amb l’escala del passatge.